Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune

Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

26.03.2018

Type

Notat

Notat

15 - 2018

ISBN

978--82-336-0126-3

Last ned