Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke

Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

21.08.2018

Type

Notat

Notat

26 - 2018

ISBN

978--82-336-0152-2

Last ned