Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Telemark fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

15.01.2018

Type

Notat

Notat

44 - 2018

ISBN

978--82-336-0080-8

Last ned