Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

05.02.2018

Type

Notat

Notat

4 - 2018

ISBN

978--82-336-0112-6

Last ned