Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Gunn Kristin Leikvoll

Utgitt

06.02.2018

Type

Notat

Notat

52 - 2018

ISBN

978--82-336-0103-4

Last ned