Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke

Forfatter

Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

22.11.2018

Type

Notat

Notat

11 - 2018

ISBN

978--82-336-0122-5

Last ned