Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Kongsberg kommune med utvidet kinoanalyse

Forfatter

Bård Kleppe og Audun Thorstensen

Utgitt

05.02.2018

Type

Notat

Notat

50 - 2018

ISBN

978--82-336-0101-0

Last ned