Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

12.02.2018

Type

Notat

Notat

6 - 2018

ISBN

978--82-336-0114-0

Last ned