Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

22.11.2018

Type

Notat

Notat

12 - 2018

ISBN

978--82-336-0123-2

Last ned