Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Tønsberg/Re kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

05.04.2017

Type

Notat

Notat

15 - 2017

ISBN

978--82-336-0043-3

Last ned