Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Sogn og Fjordane fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi  2016-resultater og detaljer for Sogn og Fjordane fylke.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

01.06.2017

Type

Notat

Notat

21 - 2017

ISBN

978--82-336-0049-5

Last ned