Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2017

Type

Notat

Notat

9 - 2017

ISBN

978--82-336-0036-5

Last ned