Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi 2016-resultater og detaljer for Ski kommune.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

13.02.2017

Type

Notat

Notat

4 - 2017

ISBN

978--82-336-0004-4

Last ned