Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Møre og Romsdal fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi  2016-resultater og detaljer for  Møre og Romsdal fylke.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

07.06.2017

Type

Notat

Notat

22 - 2017

ISBN

978--82-336-0050-1

Last ned