Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi  2016-resultater og detaljer for Askøy kommune.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

24.01.2017

Type

Notat

Notat

3 - 2017

Last ned