Norsk idrettsindeks 2018. Resultater for Ullensaker

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsnivået i norske kommuner. Norsk idrettsindeks og rapportserien utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

36 - 2019

ISBN

978--82-336-0189-8

Last ned