Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene.

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsnivået i norske kommuner. Norsk idrettsindeks og rapportserien utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

13.03.2018

Type

Notat

Notat

8 - 2018

ISBN

978--82-336-0111-9

Last ned