Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler.

Forfatter

Sondre Groven, Bård Kleppe, Brynjulv Eika og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

01.03.2018

Type

Notat

Notat

32 - 2018

ISBN

978--82-336-0161-7

Last ned