Nord-Fron, Vågå, Sel - 1-2-3 kommuner?

Et faktagrunnlag for vurdering av kommunesammenslutning

Notatet inneholder et faktagrunnlag for de sammenslåingsvurdringene som kommunene Nord-Fron, Sel og Vågå er i gang med pr vinteren 2006. Det er tre sammenslåingskonstellasjoner som er aktuelle; 1) "Midt-dalen kommune" - Nord-Fron og Sel, 2) "Nedre Ottadal kommune" - Sel og Vågå og 3) "Gynt kommune" - Nord-Fron, Sel og Vågå.

For hver av konstellasjonene har vi sammenstilt en del data og vurderinger som det er aktuelt å vite om og ta hensyn til i en sammenslåingsdiskusjon. Vi har bl.a. sett på følgende forhold:

  • kommuneøkonomi, og konsekvenser på denne ved en sammenslåing
  • befolkningsforhold - naturlig tilvekst og flytting
  • senterstruktur, senterfunksjoner og reiseavstander
  • sysselsetting, arbeidsplasser og næringsstruktur
  • pendling
  • kompetanse

For hver av de 3 sammenslåingskonstellasjonene har vi så gjort en enkel, samlet vurdering. Det har imidlertid ikke vært vårt oppdrag å vurdere de tre alternativene opp mot hverandre.

Forfatter

Karl Gunnar Sanda

Utgitt

29.03.2006

Type

Notat

Notat

2 - 2006

Last ned