Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder.

Denne analysen av naturressursene på Agder er gjennomført på oppdrag fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommunersom oppfølging av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015 - 2030 og handlingsprogrammettil denne (VINN Agder). Rapporten inneholder en kartlegging av naturressursene for innlandsdelenav Agderregionen, en analyse av den økonomiske effekten av naturressursene, samt en vurdering av potensialet forvidere utnyttelse av naturressursene på bakgrunn av et bærekraftig utviklingsperspektiv innen temaområdene jordbruk,skogbruk, vann- og vindkraft, mineralressurser og utmark.

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek og Solveig Svardal

Utgitt

23.03.2018

Type

Rapport

Rapport

403

ISBN

978--82-336-0079-2

Last ned