Nasjonale satser til private barnehager i 2023

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2023 etter forskrift av 09.10.2015 og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. De endelige satsene fastsettes av Kunnskapsdepartementet og publiseres på Utdanningsdirektoratets nettside.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

06.10.2022

Type

Notat

Notat

9 - 2022

ISBN

978-82-336-0542-1

Last ned