Nasjonale satser til private barnehager i 2021

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2021 etter forskrift av 09.10.2015.Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter deendelige satsene.

 

I regjeringens forslag til statsbudsjettet er det også forslag til endringer i tilskuddsforskriften. Disse er tatt inn i en ny versjon av notatet. Klikkbar link:

Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

04.11.2020

Type

Notat

Notat

17 - 2020

ISBN

978--82-336-0337-3

Last ned