Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2021 etter forskrift av 09.10.2015.Notatet tar hensyn til foreslått endring i pensjonspåslaget til ordinære barnehager i statsbudsjettet for 2021 og nye anslag på kommunal kostnadsvekst. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det erKunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

04.11.2020

Type

Notat

Notat

19 - 2020

ISBN

978--82-336-0340-3

Last ned