Nasjonale satser til private barnehager i 2020

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2020 etter forskrift av 09.10.2015.Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter deendelige satsene.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

24.10.2019

Type

Notat

Notat

29 - 2019

ISBN

978--82-336-0243-7

Last ned