Nasjonale satser til private barnehager i 2017

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2017 etter forskrift av 09.10.2015.  Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene. Disse er tilgjengelige her

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

25.10.2016

Type

Notat

Notat

43 - 2016

ISBN

978--82-7401-978-2

Last ned