Næringsutvikling i distrikts- kommuner i 2030

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

21.05.2019

Type

Notat

Notat

19 - 2019

ISBN

978--82-336-0223-9

Last ned