Næringsarbeid i Nore og Uvdal

Notatet oppsummerer resultatet av en analyse av utviklingen i Nore og Uvdal med hensyn til nærings- og befolkningsutvik-ling og en spørreundersøkelse rettet til politikere og næringsliv i kommunen.

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

21.05.2019

Type

Notat

Notat

17 - 2019

ISBN

978--82-336-0221-5

Last ned