Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Telemark

Vekst, lønnsomhet og struktur i næringslivet 1993-1998

Rapporten oppsummerer analyseresultater ved bruk av næringslivsdatabaser fra Statistisk sentralbyrå, og Market Inform. Det fokuseres på økonomisk vekst, lønnsomhet og strukturelle utviklingstrekk i fylkene og regionene.Det er utarbeidet en rapport for hvert enkelt av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo og Telemark.

Forfatter

Knut Vareide

Type

Rapport

Rapport

174

ISBN

82-7401-140-6