Myter om kommunen

Kunnskap om kommuner er sterkt dominert av akademisk ekspertise som overlapper med kunnskapen blant dem som befinner seg på toppen av kommunenes egne hierarkier. Vi mener det er behov for alternative, analytiske modeller som bygger på observasjon av sosiale relasjoner. Diskusjonen er tredelt: Vi er opptatt av å forklare hvordan «velferdskommunen» ble så ekspansiv og inklusiv, og knytter dette til hvordan kommunene lenge har fungert som arenaer for mobilisering av brede allianser nedenfra. Vi forsøker å kaste lys over dette ved hjelp av E.P. Thompsons begrep om moralsk økonomi.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-0

Forfatter

Halvard Vike og Heidi Haukelien

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi