Museumsreformen

Kultivering, konsolidering og konflikt

Sammendrag

Basert på en systematisk gjennomgang av evalueringer, politiske dokumenter og medietekster beskriver og analyserer denne artikkelen museumsreformen og motstanden den har blitt møtt med. Ved å anlegge et kulturteoretisk perspektiv blir det tydelig hvordan museumsreformen har vært mer enn en strukturell, økonomisk og faglig reform. Museumsreformen har grepet inn i organisasjonskultur og lokal kultur på en måte som har utfordret institusjonenes egenforståelse og samfunnsrolle. Museene har gjennom museumsreformen blitt løftet inn i en generell kulturpolitisk diskurs der profesjonalitet, relevans, deltakelse, demokrati og mangfold er blitt sentrale begreper for kvalitet. Gjennom reformen skulle alle enhetene i det selvgrodde museumslandskapet styrkes med sine forskjellige kulturer, selvoppfatninger og identiteter. Mindre enheter skulle samles i en type institusjon, museene skulle løftes opp på et høyere faglig nivå, og de skulle integreres i samme museumsnettverk, med felles museumsfaglige mål og verdigrunnlag. Reduksjon av antall museer er blitt et av reformens tydeligste resultat. Samtidig ser vi en tydelig motstand fra museer som ønsker autonomi og har posisjon og nok lokal støtte til å trekke seg ut av et større museum. De vil heller stå utenfor det nasjonale museumsnettverket eller søke lykken i en ny konstellasjon, med ønsker om kontroll og selvstyre. Mange museer har og har hatt en sentral identitetsskapende og -byggende dimensjon. Tilsynelatende har museumsreformen undervurdert betydningen av denne dimensjonen.

https://doi.org/10.18261/mus.8.2.2

 

Forfatter

Nanna Løkka og Ole Marius Hylland

Utgitt

09.12.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier