Museum med muligheter

Utviklingsmuligheter for museene i Kongsvinger

I denne rapporten gir vi anbefalinger til Anno museum Avdeling Kongsvingerregionen om utviklingsmuligheter knyttet til lokasjonene, Kvinnemuseet og hvordan museet kan bidra til at Kongsvinger i større grad framstår som en helhetlig kulturarvsdestinasjon.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

03.01.2024

Type

Rapport

Rapport

802

ISBN

978-82-336-0651-0

Last ned