Museers inntekter fra barn

Dette notatet presenterer en beregning av museenes billettinntekter fra barn under 16 år. Opp-draget er utført for Kulturdepartementet som et tilleggsoppdrag til prosjektet Musea i samfunnet.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

15.01.2020

Type

Notat

Notat

1 - 2020

ISBN

978--82-336-0165-2

Last ned