Mot en grønn og bærekraftig kultursektor

En statusrapport

I denne rapporten undersøker vi hvordan bærekraftspolitikken og kulturpolitikken er koplet på hverandre, og hvordan kulturpolitikken og kultursektoren endres i møte med Agenda 2030 og bærekraftsmålene. Gjennom dokumentstudier og intervju belyser vi disse spørsmålene fra ulike ståsteder. Kultur er ikke definert som en selvstendig bærekraftsdimensjon på lik linje med økonomi, sosiale forhold og miljø. Det er heller ikke egne bærekraftsmål som handler om kultur. Hvordan responderer så kultursektoren på det faktum at bærekraftig omstilling og bærekraftsmålene er definert som hovedsporet for norsk politikk fram til 2030?

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

21.08.2023

Type

Rapport

Rapport

794

ISBN

978-82-336-0642-8

Last ned