Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi

Forfatter

Torjus Bolkesjø

Utgitt

10.12.1997

Type

Artikkel