Medvirkningsråd, demokrati og makt

Tema for foredraget er medvirkning, innflytelse og makt i kommunale styrings- og beslutningsprosesser, og hvordan kommunale medvirkningsråd fungerer.

Erfaringsseminar for kommuner som deltar i Lokaldemokratiprogrammet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Arrangert av og i Lørenskog kommune.

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

01.09.2022

Type

Foredrag