Medvirkning og makt: Hva, hvorfor og hvordan?

Om medvirkningsrådenes rolle i kommunale beslutnings- og styringsprosesser

Tema for foredraget var medvirkning, innflytelse og makt blant innvandrere og personer med flerkulturell bakgrunn i kommunale styrings- og beslutningsprosesser.

Arrangement under Arendalsuka, i regi av rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo og innvandrerrådet i Arendal.

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

17.08.2022

Type

Foredrag

Last ned