Masterplan for verdiskaping og attraktivitet

Rjukan - Notodden industriarv

I denne rapporten gjengir vi Masterplan for verdiskaping og attraktivitet for Rjukan – Notodden industriarv, slik den er vedtatt av Verdensarvrådet juni 2019. Hva må gjøres for å få til økt verdiskaping og attraktivitet i verdensarvområdet? Hvordan kan verdensarvverdiene brukes i dette arbeidet? 

Forfatter

Solveig Svardal, Nanna Løkka, Anette Myhre Momrak og Knut Vareide

Utgitt

08.11.2019

Type

Notat

Notat

33 - 2019

ISBN

978--82-336-0245-1

Last ned