Mange er kalt, men få er utvalgt

Kunstnerroller i endring

Denne rapporten er utarbeidet som del av prosjektet ”’Mange er kalt, men få er utvalgt’. Sosiokulturelle og kulturpolitiske utvelgelsesprosesser ved rekruttering til kunstnerrollen.” Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd, Program for kulturstudier.Hovedformålet med studien har vært å undersøke hvor sterkt den tradisjonelle ”karismatiske kunstnerrollen” står blant unge norske kunstnere – primært kunststudenter – i dag: Oppfatter unge kunstnerrekrutter seg som ”født til kunstnere”? Opplever de et særskilt ”kall” for nettopp dette yrket? Feirer de ”inspirasjonen” og det ”unike kunstverket”? Eller er den karismatiske kunstnerrollen snarere blitt erstattet av andre kunstnerroller, for eksempel av en grenseløs postmoderne kunstnerrolle eller en medieeksponert markedsrettet entertainerrolle? Slike spørsmål blir drøftet med bakgrunn i kunstsosiologisk teori og empiriske undersøkelser. Søkelyset rettes særlig mot billedkunst-, skuespiller- og musikkstudenter.I tillegg blir en rekke andre kunstsosiologiske problemstillinger drøftet i rapporten:

 • Hvordan foregår seleksjonsprosesser på veien til kunstneryrkene?
 • Skjer det en profesjonsregulering av rekrutteringen til kunstneryrker?
 • Er kunstfeltet preget av overrekruttering?
 • Er kunstneryrket et risikoyrke?
 • Hva betyr rykter for kunstneres anseelse?
 • Lever dagens unge kunstnere opp til bohemmyten?
 • Jakter de på økonomisk fortjeneste eller fornekter de økonomien?
 • Hvilken rolle spiller konvensjoner i kunstverdenen?
 • Hva slags økonomiske kår lever kunstnere under?
 • Hvor viktig er håndverkskompetanse for dagens unge kunstnere?
 • I hvilken grad framstår kunstfeltet som et ”kampfelt”?
 • Er det individuell frihet eller kollektivt samarbeid som preger feltet?
 • Hvilke interne ”kulturer” preger kunstutdanningene?

 • Forfatter

  Per Mangset

  Type

  Rapport

  Rapport

  215

  ISBN

  82-7401-235-6