Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020

Rapporten dokumenterer analyser av lønnsomhet og uttak av verdier fra barnehagesektoren. Vi studerer utvikling over tid i perioden 2015 til 2020 og forskjell mellom ulike kategorier av barnehager og aktører i det private barnehagemarkedet. Det er tydelige mønstre, samtidig som det er stor variasjon innad i kategoriene. Rapporten vil følges opp med nye årganger av data i årene som kommer.  

Forfatter

Trond Erik Lunder og Jonas Måøy

Utgitt

23.05.2022

Type

Rapport

Rapport

701

ISBN

978-82-336-0527-8

Last ned