Lokalt utviklingsarbeid i konkurranse med globale standardløsninger

Dette kapitlet beskriver to lokale utviklingstiltak innenfor det kommunale boligsosiale området. Tiltakene er utviklet for å håndtere lokale behov eller utfordringer, og de bygger på lokale erfaringer og implisitte teoretiske antakelser. En utfordring er at slike kommunalt initierte prosjekter vil ha lett for å bli hindret eller overskygget av dominerende universelle løsninger med stor legitimitet. I kapitlet foreslås derfor bruk av programteori for å kombinere praktisk erfaring og teoretisk grunnlag.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-08

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi