Lokale matfat

Vurdering av Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap

Lokale matfat er en vurdering av Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap som pågikk i perioden: 2020-2022. Vurderingen er gjennomført på oppdrag fra Norges bygdekvinnelag og bygger på en spørreundersøkelse blant deltakerprosjektene. Den tar for seg lokallagene i bygdekvinnelagets erfaringer med å delta i Tradisjonsmatskolen: Bærekraftig matkunnskap, og i hvilken grad deltakelsen har skapt varige strukturer for formidling av tradisjonsmat og bærekraftig matkunnskap.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

29.06.2022

Type

Rapport

Rapport

706

ISBN

978-82-336-0535-3

Last ned