Levende kulturarv

Sameksistens og økologiske perspektiv

Rapporten er en gjennomgang av funn som er gjort i forprosjektet til FOU-prosjektet Levende kulturarv som ble gjennomført i 2023. Prosjektet er gjennomført og ledet av Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) i samarbeid med Telemarksforsking og Mycoteam i perioden april til desember 2023. I forprosjektet og i det planlagte hovedprosjektet er det anlagt et økologisk perspektiv på bygningsvern, med et overordnet mål om å utforske kunnskap om og metoder for hvordan den bygde kulturarven kan sameksistere med insektene og naturen. Rapporten beskriver de første stegene i en slik kunnskaps- og metodeutforsking. Forprosjektet ble gjennomført med støtte fra regionale forskningsfond i Vestfold og Telemark.

Forfatter

ANNE-SOFIE HJEMDAHL

Utgitt

23.05.2024

Type

Rapport

Rapport

810

ISBN

978-82-336-0666-4

Last ned