Læring av feilslåtte innovasjoner

Læring av feilslåtte innovasjoner

I denne artikkelen ser vi nærmere på, hva vi kan lære av feilslåtte innovasjoner ved å belyse en case. Ved å løfte fram feilslåtte innovasjoner vil vi utfordre den vanlige forståelsen av innovasjon som noe entydig positivt. Feilslåtte innovasjoner blir i etterkant ikke kalt innovasjon, og dermed reduseres muligheten til læringsoverføring til nye innovasjoner. Vi finner blant annet at innovasjonen, vi undersøker ble feilslått, fordi motstanden ikke ble tatt på alvor underveis i prosessen. Vi oppsummerer artikkelen med fire læringspunkter til framtidige innovasjoner. Du finner artikkelen her: Samfundslederskab i Skandinavien Nummer 4/2019 s 276-293

Forfatter

Charlotte Sørensen og Ailin Aastvedt

Utgitt

11.12.2019

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier