Kunstneres lave inntekter henger nært sammen med at de blir stadig flere

Forfatter

Mari Torvik Heian, Bård Kleppe og Per Mangset

Utgitt

10.02.2015

Type

Artikkel