Kulturpolitikken i Norge

Status i dag og mulige alternativer

Innledning om trekk ved den norske kulturpolitikken de senere årene og mulige (liberalistiske) alternativ.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

24.11.2011

Type

Foredrag

Last ned