Kulturnæringene

En kjapp oversikt

Kort innledning om kulturnæringer.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

25.10.2011

Type

Foredrag

Last ned