Kulturbudsjettet 2014

I statsbudsjettet for 2014 oppfyller den rød-grønne regjeringen målet fra 2004 om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Når man skal kommentere årets statsbudsjett, er det vanskelig å ikke skue tilbake på kulturløftperioden i norsk kulturpolitikk. Det har skjedd mye og med årets budsjett fullfører regjeringen en langsiktig satsing på et politikkområde som tidligere har vært mer sak-til-sak orientert. Avslutningsvis forsøker vi oss på noen spekulasjoner og anvisninger om hva den nye regjeringen kan og vil gjøre for å markere seg. For med et erfarent og meget kompetent mannskap i Kulturdepartementet, tror vi ikke dagens regjering vil sende kulturpolitikken tilbake til skyggesiden av den politiske dagsorden.

Du kan lese artikkelen her.

Forfatter

Knut Løyland

Utgitt

28.05.1905

Type

Artikkel