Kronikk: Test deg selv: Er din kommune innovativ?

Kronikk: Test deg selv: Er din kommune innovativ?

Jeg har laget en versjon av test-deg-selv etter inspirasjon fra ukeblad- og avisspaltene. Spørsmålene tar utgangspunkt i en innovativ organisasjonskultur i Meld. St. 30 (2020) om en

innovativ offentlig sektor (s. 51). Skåren er inndelt i ulike kommunetyper etter inspirasjon fra boken Innovasjon møter kommune (2019) s. 231.

 Hva kjennetegner best din kommune (merk deg svarene dine underveis)?

1. I min kommune

a) er vi opptatt av at alt vi gjør passer inn i skjemaet for balansert målstyring og kan rapporteres til kommunestyret hvert tertial.

b) er det mange krefter i spill og det er aldri godt å si hvilke ideer eller hvem som vinner fram.

c) har de som jobber nærmest brukerne stort handlingsrom til å gjøre som de vil.

2. I min kommune

a) er vi opptatt av å følge lover og regler. Vi tar våre roller som administratorer og forvaltere på alvor.

b) setter vi mål etter råd fra fagfolk og delegerer myndighet til administrasjon. Vi er serviceinnstilte og profesjonelle.

c) tar vi i bruk alle ressursene i samfunnet, og kommunens rolle er å skape fellesskap, mobilisere og inspirere.

3. I min kommune

a) har vi mer enn nok med å drifte kommunen fra dag til dag. Reise på konferanser? Hvem har tid og råd til det?

b) holder vi oss orientert om hva som skjer i nabokommunene, på konferanser og på nettsidene til KS.

c) er vi opptatt av å holde oss orientert om alt som er nytt og skape begeistring ved god historiefortelling.

4. Kommunen har innført en ny app til (smart)rullatoren som mange av brukerne i hjemmetjenesten ikke vil ha. Pårørende skriver sinte innlegg i lokalavisen om overvåkingssamfunnet. Hva gjør dere?

a) Vi innfører nye rutiner og systemer for å hindre at dette skal skje igjen. Kontrollutvalget kobles på, og kommunedirektøren «legger seg flat» i lokalavisen.

b) Vi diskuterer problemene og ser hvordan vi kan tilpasse oss, lære og forbedre innovasjonen.

c) Å feile er en naturlig del av innovasjon og eksperimentering. Vi feirer ved å dele ut feiltrinnsprisen.

Din kommune er:

Mest a): Motstandsdyktig

Din kommune er resistent mot endringer. Dere liker å gjøre ting slik det alltid har vært gjort, og som dere vet fungerer. Innovasjon er et ord som brukes i festtaler, på konferanser og i strategiske dokumenter som blir liggende i skuffene. Det er et moteord som ikke har noe med vår virkelighet å gjøre.

For dere er det viktig å ta vare på de verdiene som kommunen er bygd på, framfor å være med på dagens endringshysteri. Dere støtter dere på teoretikere som Brunsson og March & Olsen.

Mest b): Forhandler og oversetter

Vi vet at vi er helt spesielle. Vi har ingen tro på at det bare er å kopiere andre, og så er vi i mål. Vi må bruke tid på å tilpasse innovasjoner som andre har utviklet til vår kommune, ellers er vi dømt til å mislykkes. Løsningen må passe sammen med det vi allerede gjør. Det er ikke sikkert at alt «det gamle» skal kastes på båten.

Det vil alltid være en balanse mellom den daglige driften og innovasjon, og det er mange dilemmaer i hverdagen. Vi lever i spennet mellom endring og stabilitet, drift og utvikling. Vi er stolte av å være hverdagsinnovatører. Dere kan ha glede av å lese Røvik, Fuglsang og Mahoney & Thelen.

Mest c): Transformativ

Du jobber i en innovativ kommune – som trosser forskning som sier at kommuner er stabile institusjoner. Din kommune er i stadig endring. Nye innovasjoner blir stadig introdusert. Ideene kommer ofte fra de som sist har vært på en faglig konferanse, og som full av begeistring kommer hjem til kommunen for å selge ideen til resten av kommunen. Dere lever etter slagordet stjel, kopier og ta i bruk.

Din kommune ligger i forkant, er attraktiv, vinner innovasjonspriser og kommunedirektøren er travelt opptatt med å reise på konferanser for å fortelle om «siste nytt». Deres teoretikergjeng er for eksempel Abrahamson, Bason og Rogers.

Spørsmålene er inspirert av teori om suksessoppskrifter i innovasjonslitteraturen og kjennetegn ved kultur for innovasjon. Mye forskning om innovasjon kommer i en innpakning av barrierer du må overkomme og suksessfaktorer for å bli innovative. Dersom du ikke er innovativ nok, kan du skylde på deg selv. Da har du ikke fulgt suksessoppskriften.

Så enkelt er det ikke. Du kan finne støtte i teoretikere enten du ønsker å stå imot nye trender eller om du ønsker å være helt i front. Hallelujastemningen rundt innovasjon blir rett og slett for unyansert. Som på de fleste andre områder i livet, ligger løsningen et sted midt imellom. Så kjedelig er også innovasjon.

 https://www.kommunal-rapport.no/kronikk/test-deg-selv-er-din-kommune-innovativ/140314!/

  Illustrasjon: Sven Tveit

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

18.02.2022

Type

Artikkel