Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon

Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon

Mange av utfordringene de små kommunene står overfor, er rett og slett knyttet til at de er små. De etterlyser mer praktisk hjelp med å få fart på innovasjonsarbeidet.

Vår forskning viser at mange små distriktskommuner mangler kapasitet og kompetanse til å drive innovasjonsarbeid, og har begrensede muligheter til å delta i ulike nettverk og møtearenaer for spesielle satsinger. Det er også begrenset hvilken kapasitet små kommuner har til å utvikle den nødvendige innovasjonskompetansen.

De trenger operative hjelpere som er til stede i kommunene når de gjennomfører innovasjoner. Og de trenger mer enn noen som kan gi tips og råd; de trenger noen som er tett på den hverdagen de står i. Hjelperne må være med gjennom hele innovasjonsprosessen, spesielt når ideer skal tas i bruk og gevinstene skal hentes ut.

Et lokalt hjelpekorps som vet hvordan det er å kjenne på utfordringene med å ta i bruk og hente ut gevinster fra innovasjon, vil gi en god start i arbeidet med å utvikle et helhetlig innovasjonssystem for offentlig sektor.

Kronikken kan leses her  

 Foto av Junior Ferraira Unsplash

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

09.10.2020

Type

Artikkel