Kreativ næring i Tinn kommune

Kreativ næring i Tinn kommune

Kartlegging og analyse

Som en del av forsknings- og utviklingsprosjektet «Mentoring, samlokalisering og nettverk» har Telemarksforsking gjennomført en analyse av kreativ næring i Tinn kommune. Analysene har som mål å avdekke hva som kjennetegner kreativ næring i Tinn. Dette analysearbeidet inneholder en kvantitativ analyse basert på tilgjengelige bedrifts- og registerdata, samt analyser basert på datasamlingen til Norsk Kulturindeks 2017

Forfatter

Svenja Doreen Roncossek, Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Heidi Stavrum

Utgitt

03.04.2018

Type

Notat

Notat

16 - 2018

ISBN

978--82-336-0128-7

Last ned